Τoday will Never come again.
Be a blessing.

 

 

 

Λευκάδα, φωτογραφία Rozemarijn Noe