Στο τέλος του κόσμου

Στο τέλος του κόσμου,
Στην καρδιά του καλοκαιριού,
Στο κέντρο του κύκλου μιας ζεστής Δευτέρας,
Περικυκλωμένη
από φως, ελευθερία και ομορφιά…