Στο τέλος του κόσμου

…Και μετά παίρνεις τη ματιά σου απ’ τα χρώματα και τη βουτάς στο πιο ωραίο χρυσομπλέ που έχεις ατενίσει στη ζωή σου.

Εδώ, μόνο εδώ…Στο τέλος του κόσμου μου.