Πρωινό περπάτημα

Πρωινό περπάτημα στην πλαγιά της Ράχης…Αιωρούμαι στην κόψη δυό μαγικών κόλπων, το βλέμμα μου χάνεται σ’ αυτή την ασύλληπτη ομορφιά, το κλικ διαρκεί ένα δευτερόλεπτο και ρουφάει μέσα του την αιωνιότητα