“Αυτής της ομορφιάς των νησιών, μου πήρε καιρό να νιώσω τους λόγους. Δεν τους έψαξα αυτούς                 τους λόγους, ήρθανε μόνοι τους, σιγά σιγά, γιατί ποτέ δε σκέφτηκα να τα κομματιάσω, ολ’ αυτά                    που είναι εδώ θαύμα αδιάκοπο για τα μάτια, ισορροπία του κορμιού και των πραγμάτων…”

Jacques Lacarriere, Greek Summer