“Αυτό το τοπίο εδώ…με συγκινεί τόσο που έχω τη διάθεση να γίνω ξαφνικά σιωπή και σκιά,                       βουβή και ζεστή παρουσία πάνω στη γη, ακοή φωνών μυστικών…των θείων φωνών της γης μου!”

Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017
με δυνατή νοσταλγία Λευκάδας