Ο, τι και να συμβαίνει γύρω μας, ευτυχώς υπάρχει η μουσική και η
μαγεία της…Μας παίρνει από το χέρι σε δρόμους φωτεινούς, σβήνει
τις σκούρες γραμμές, τις γεμίζει με χρώμα και συναίσθημα

Προχωράμε!