Αναπάντεχα καλοκαιρινή η σημερινή Λευκάδα…

Λουσμένη στο φως και σε μια υπερκόσμια ησυχία!