Η καρδιά μου, χαμένη σε τόση ομορφιά, απλώθηκε στις γραμμές του ορίζοντα, τις έκανε δικές της