Στο τέλος ξεπηδάει πάντα το Φως…Μοιάζει με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ μας: εγώ γίνομαι             Ευγνωμοσύνη κι εκείνο γίνεται Χάρις!

Κι όλα αλλάζουν σ’ αυτό τον κόσμο που Δημιουργώ…Αλχημικά!