Ατόφια ομορφιά

Εδώ είναι όλα ατόφια, πολύτιμα και πρωταρχικά.
Εδώ συναντάς το Νόημα και κολυμπάς αβίαστα μαζί του.
Αρκεί να αφεθείς, μόνο αυτό!